Els Plans Integrals d’Accions de Millora són una estratègia de transformació urbana integral i participativa. Els seus principals objectius són elaborar una diagnosi que permeti establir els principals reptes d’aquesta àrea de la ciutat, dissenyar un conjunt d’actuacions d’àmbits i naturalesa diversa encaminada a la regeneració urbana, posar-les en marxa i generar els mecanismes de seguiment necessari per a la seva execució i viabilitat.

Per fer-los possible, és necessària la participació de tots els veïns i veïnes de les zones on es porten a terme.

En el seu desenvolupament també hi estan implicades les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament d’Olot.

Actualment (octubre 2019) s’estan desenvolupant les accions del PIAM en dos barris:

  • Sant Miquel – Les Tries
  • Nucli Antic