Fes que la teva proposta solucioni alguna problemàtica de la zona i beneficiï quanta més gent possible.
* Preguntes amb asterisc són d’obligada resposta

FORMULARI D’ENQUESTA I PROPOSTA 2019

Benvingudes i benvinguts al formulari d'enquesta i proposta dels pressupostos participatius d'Olot 2019. Aquest és un espai virtual de participació on poder plasmar la vostra veu i opinió en dues de les fases del procés participatiu: la fase de diagnosi i la fase de generació de propostes! I és que, la teva veu compta.

Aquesta és la 2a edició del pressupostos participatiius d'Olot. Engloba la zona oest de la ciutat, és a dir, Pla de Dalt, Mas Baix, El Cassés, Vivendes Garrotxa, el Xiprer, Les Planotes, Montolivet, Eixample Malagrida, La Caixa i Desemparats. Així que, si vius en aquest sector d’Olot et convidem a endinsar-te en aquesta enquesta i en opinar, imaginar i proposar sobre la teva zona, és a dir, dir-hi la teva! Tens temps d’omplir-la fins al 14 de febrer.


Urbanisme i habitatgeMediambientServeis socialsCulturaEsportsOcupació i innovacióSeguretatEducacióParticipació ciutadanaaltres (cal especificar)


La qualitat de les relacions amb les teves veïnes i veïns?
12345
La qualitat de les relacions amb persones d'altres zones d'Olot?
12345
La qualitat de les relacions amb l'ajuntament?
12345


0


Vivendes Garrotxael XiprerLes PlanotesPla de Dalt - El CassésMas BaixMontolivetEixample Malagrida -La CaixaDesemparats

Deixa'ns les teves dades:captcha

Responsable del tractament de dades
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
atencioalciutada@olot.cat www.olot.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades
dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18

Finalitat del tractament
Gestió d’usuaris dels serveis telemàtics oferts per l’Ajuntament a la ciutadania i entitats. Gestió dels serveis electrònics per a la remissió de comunicacions i informació

Base jurídica
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris
Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD.

Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la vigència de la comunicació

Reclamació
Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot