El divendres 9 d’abril a les 8 h del matí es va iniciar la votació de la 3a edició dels Pressupostos Participatius, que va finalitzar aquest dilluns 19 d’abril a les 20 h. Durant deu dies, els veïns i veïnes del sector nord d’Olot van poder escollir les diferents propostes a les que volien que es destinessin els tercers Pressupostos Participatius. La votació es va haver de fer de forma telemàtica, de la mateixa manera que es van haver de fer les reunions prèvies donada la situació d’excepcionalitat marcada per la COVID-19.

De les 7.866 persones que podien participar de la votació (majors de 16 anys empadronats a 31 de gener de 2021 al sector comprès entre els barris Morrot, Benavent, Sant Cristòfor – Mas Bernat, Hostal del Sol, Sant Francesc, Eixample Popular, Sant Ferriol, El Firal i Pla de Baix), un total de 265 persones van participar de la consulta. Representa el 3’37% de les persones que estaven cridades a votar, residents en aquesta zona de la ciutat. Mitjançant el sistema anomenat del cistell que els ha permès escollir tants projectes com volguessin fins a esgotar els 100.000€ de pressupost, s’han recollit un total de 1.071 vots.

Dels 11 projectes finalistes dels tercers Pressupostos Participatius d’Olot, se n’han seleccionat 5. Per ordre de vots, les propostes seleccionades han estat les següents:

 

  • Activem els barris per a la consciència mediambiental (166 vots)

Es tracta de crear amb la col·laboració de les persones dels barris una campanya comunicativa vinculada al canvi climàtic i l’impacte ambiental de la gestió dels residus. La proposta inclou formacions, jornades, campanyes de sensibilització i accions concretes als barris sobre aquesta temàtica (pressupost: 10.000 €).

 

  • Barris accessibles per a tothom (149 vots)

Eliminació de les barreres arquitectòniques que encara hi ha a algunes zones de la ciutat. Millorar l’accessibilitat a l’entorn de la plaça Balmes i l’avinguda de Sant Joan de les Abadesses pel que fa a l’execució dels rebaixos en els passos de vianants i la corresponent senyalització horitzontal i vertical associada (pressupost: 40.000 €).

 

  • La cultura als barris (147 vots)

Programació d’activitats socioculturals de manera cogestionada entre veïnes i veïns i personal tècnic municipal. Circ, música, teatre, dansa i altres en un programa d’activitats creat col·lectivament entre barris amb una mirada especial cap a l’impacte ambiental, la promoció de la mobilitat sostenible i la gestió zero de residus (pressupost: 20.000 €).

 

  • Locals socials de qualitat per als barris (124 vots)

Per tal que els barris puguin gaudir d’un equipament on fer activitats, reunions i celebracions, es proposa adequar dos locals d’associacions de veïns que són de titularitat municipal: el del Morrot i el de Sant Cristòfor – Mas Bernat. S’hi faran intervencions d’eficiència energètica, millora de l’accessibilitat i substitució de finestres (pressupost: 10.000 €).

 

  • Donem vida a la plaça de Sant Francesc  (112 vots)

Inicialment va quedar fora de les opcions seleccionades però, els veïns i veïnes de Sant Francesc conjuntament amb els tècnics municipals, han analitzat quina actuació es pot realitzar amb els 20.000 euros que han quedat disponibles de la partida de 100.000 euros reservada a Pressupostos Participatius.

 

 

______

 

MÉS INFORMACIÓ

Per més informació feu clic aquí