OLOT PARTICIPA

Participar és sinònim de creixement, enriquiment, contribució i millora. 

 

 

Des de l’Ajuntament d’Olot entenem la participació ciutadana com un dels grans pilars de les societats democràtiques i alhora una eina que permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans, a qui fa protagonistes i responsables de les decisions que els afecten. Amb la participació es reforça la democràcia representativa i s’educa per a una nova cultura política.

A Olot s’han impulsat noves formes de fer política que impliquen proactivament la ciutadania en la presa de decisions de la gestió diària. Des del govern municipal s’aposta un cop més per vertebrar i reforçar aquesta nova forma de fer política i oferint aquest i altres espais de participació directa o indirecta.

La participació directa serveix per ajudar a fer una ciutat més democràtica, més responsable, pròxima a la ciutadania, més transparent i eficient.

 

 

______

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Trobareu més informació de cada proposta aquí

 

Els processos participatius fan referència a aquell conjunt de trobades en un temps concret que tenen per objectiu debatre i contrastar opinions entre la ciutadania, equips tècnics municipals i responsables polítics sobre temàtiques o conceptes concrets.

Són processos pensats i dirigits en els quals hi ha diferents activitats que es van enllaçant tals com trobades presencials, enquestes virtuals, mapatges o caminades per a arribar a un consens i proposta conjunta entre totes les parts, agents i persones implicades.

Avui dia, a Olot s’han portat a terme i es gestionen els següents processos participatius.

 

FIRAL VIU

Un procés que es va realitzar el 2016 per determinar les característiques principals que calia incorporar en la transformació del Passeig d’en Blay.

 

PLANS INTEGRALS D’ACCIÓ DE MILLORA 

Altrament coneguts com a PIAM, es tracten d’una estratègia de transformació urbana integral i participativa en un barri concret. Els seus principals objectius són l’elaboració d’una diagnosi que permeti establir els principals reptes d’aquesta àrea, dissenyar un conjunt d’actuacions encaminades a la regeneració urbana, la posada en marxa de les accions i la generació dels mecanismes de seguiment necessaris per a la seva execució i viabilitat. En aquests moments hi ha dos PIAM actius a la ciutat:

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Els pressupostos participatius encaminen cap a una nova cultura democràtica on tots els veïns i veïnes poden i podran decidir de forma corresponsable sobre les polítiques principals que afecten la ciutat. Alhora, suposen i proposen noves maneres d’interactuar amb l’Ajuntament d’Olot contribuint a una democràcia més ciutadana i transparent.

Actualment té lloc la 3a edició dels pressupostos participatius d’Olot, una oportunitat perquè les veïnes i els veïns dels barris decideixin a què volen dedicar part del pressupost municipal (100.000 € cada any).

En aquesta 3a edició, s’han focalitzat a la zona nord d’Olot que inclou els barris d’El Morrot, Benavent, Sant Cristòfol – Mas Bernat, Hostal del Sol, Sant Francesc, Eixample Popular, Sant Ferriol, El Firal i Pla de Baix.

 

OLOT PEDALA

Olot pedala és un procés participatiu per redactar el Pla de foment de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP) a Olot, una estratègia per potenciar la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta i d’altres vehicles de mobilitat personal en els nostres desplaçaments quotidians.

Amb aquest procés s’ha volgut repensar conjuntament amb les veïnes i veïns, la manera com ens movem en el nostre dia a dia: com anem fins a la feina, a l’escola o a comprar.

L’objectiu del procés Olot Pedala era la creació d’un Pla conjunt, el Pla de Foment de la Mobilitat amb Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal d’Olot, que inclou les actuacions que s’han de fer per fomentar l’ús d’aquests vehicles entre la ciutadania; la millora i ampliació de les infraestructures, actuacions de pedagogia i campanyes de conscienciació, revisió i actualització del marc normatiu.

 

______

Participar és sinònim de creixement, enriquiment, contribució i millora.

______